A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Корсунь-Шевченківської міської ради

ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС

Дата: 29.12.2022 14:16
Кількість переглядів: 101

 

Додаток 1

наказу  КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

від 26.12.2022107      

до листа КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

від 26.12.2022351/01-19

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС

 

Схвалено вченою радою КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

(протокол № 4 від 21.12.2022 р.)

 

І. Загальні положення

 

1.1. Обласний конкурс на кращий електронний освітній ресурс (далі ЕОР) для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу закладів дошкільної, загальної середньої, спеціальної, позашкільної освіти (далі – Конкурс) проводиться з метою розвитку регіонального інформаційно-комунікаційного освітнього простору, навчально-методичного забезпечення системи дистанційного навчання, підвищення ефективності впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти області, формування цифрових компетентностей педагогічних працівників.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення творчих доробків педагогічних працівників з упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в організацію освітнього процесу;
 • сприяння забезпеченню освітнього процесу закладів освіти області електронними освітніми ресурсами;
 • підвищення якості, доступності та конкурентоспроможності ЕОР, створених педагогічними працівниками закладів освіти області;
 • активізація процесу діджиталізації освіти області;
 • створення умов для системного впровадження та активного використання ЕОР всіма учасниками освітнього процесу у власній педагогічній діяльності;
 • наповнення «Колекції цифрових ресурсів» на Черкаському освітянському порталі цифровими навчальними матеріалами для очного, дистанційного та змішаного навчання.

1.3. На всі ЕОР, подані на Конкурс, зберігаються авторські права.

 

ІІ. Терміни проведення

      Конкурс проводиться у два етапи:

- з 24.01.2023 до 27.02.2023 –  регіональний етап Конкурсу (у районах, містах та об’єднаних територіальних громадах);

- з 01.03.2023 до 20.04.2023  – обласний етап Конкурсу.

Заявки від  районних та міських відділів освіти, об’єднаних територіальних громад та закладів обласного підпорядкування для  участі у обласному етапі конкурсу  подаються до 01 березня 2023 року за електронною адресою: :kucerenkrd@gmail.com (методист –Кучеренко Євгенія Ігорівна.)

Конкурсні роботи мають бути збережені на Google Диску, посилання на які подаються в заявці.

 

ІІІ. Документація

         Заявка (по кожному напрямку та навчальній дисципліні – окремо) подається за такою формою:

 

Назва навчального предмету

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце  роботи (повна назва навчаль-

ного закладу)

Назва

ЕОР

Перелік

ресурсів, які ввійшли до ЕОР

Режим доступу до папки з розробкою на Google Диску

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

https://drive.google.com/drive/folders/1w2heqjmYouWVKQzq4HuitWwtEpi_yqWr

Назва наступного навчального предмету

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце  роботи (повна назва навчаль- ного закладу)

ЕОР

Перелік

ресурсів, які ввійшли до ЕОР

Режим доступу до папки з розробкою на Google Диску

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

 

 

Всього учасників:

 

 

Всього ЕОР:

Всього  ресурсів:

 

 

IV. Учасники Конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути як окремі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, лабораторії, кабінети, кафедри тощо).

 

V. Вимоги до конкурсних матеріалів

4.1. ЕОР розробляється до навчальної теми, розділу чи класу затверджених МОН України освітніх та навчальних програм,  підручників чи посібників,  відповідно до Державних освітніх стандартів.  

4.2. Вимоги до ЕОР визначаються Положенням про електронні освітні ресурси, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року № 749, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2019 р. за № 666/33637). До складу ЕОР можуть входити лише авторські, динамічні та інтерактивні комплекти цифрових навчальних ресурсів, а саме: мультимедійні проєкти, відео-уроки, відео майстер-класи, веб-квести, відеофільми, дидактичні матеріали, тестові завдання, комп’ютерні тренажери, презентації, аудіо-файли, лепбуки в електронному вигляді, інтелект-карти, цікаві динамічні фрагменти та розробки уроків, STEM-уроки, віртуальна реальність, віртуальні лабораторії, віртуальні музеї, доповнена реальність (ілюзія дійсності), життєві приклади/ситуації, імітаційні моделі 2D, імітаційні моделі 3D, інтерактивні завдання, інтерактивні карти, інтерактивні таблиці, компетентнісні завдання, конструктори завдань, конструктори уроку, робочі зошити, словники,  контурні карти, лабораторні практикуми, цифрові моделі 2D, цифрові моделі 3D, ігрові ресурси, навчальні вебсайти, інші електронні дидактичні демонстраційні матеріали, дистанційні тематичні курси для вчителів та учнів, навчально-методичні матеріали для дистанційного навчання.

4.3. ЕОР розробляється у вигляді електронного навчального посібника, електронного підручника, електронного освітнього ігрового ресурсу  чи вебсайту у різних форматах комп’ютерних програм та вебсервісів, наприклад: AutoPlay Media Studio, Autoplay Menu Builder, Visual Autorun, SunRav BookEditor, AutoRun Pro Enterprise, Master Tool, Easy School Book, 3D PageFlip Reader, 3D Studіo MAX, FlipBook, PowerPoіnt, Flash MX, формат HTML у вигляді Web-сторінок, Google сайт, Оurboox  та інші. 

4.4. Вимоги до оформлення ЕОР:

 • створюється із застосуванням гіпертекстової технології, мультимедійних компонентів, об’єднаних єдиним програмним середовищем.
 • повинен обов’язково містити назву, інформацію про автора (авторів), зміст із гіперпосиланнями на авторські розробки та список використаних джерел (приклади оформлення списку використаних джерел за посиланням: http://catcut.net/DJ3H ).
 • повинен містити достатню кількість ілюстративного матеріалу, що активізує розумову діяльність учня і забезпечує практичну наочність навчання.
 • повинен містити цифрові ресурси та анімації які дозволяють передати в динаміці процеси і явища, що вивчаються.
 • має містити гіперпосилання між елементами посібника і мати посилання на розроблені цифрові ресурси (відповідно до пункту 4.2), що забезпечується застосуванням різноманітних програмних засобів навігації.
 • повинен бути виконаний у форматі, який дозволяє  редагувати авторські розробки цифрових ресурсів.
  1. Вимоги до електронного підручника визначаються Положенням про електронний підручник, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073 (із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства освіти і науки України
    від 29 травня 2019 року N 748).

4.6. Дистанційний тематичний курс має містити програму курсу та посилання на дистанційний курс у відкритому доступі. Вимоги до дистанційних курсів визначаються Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 р. № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 941/35224 від 28 вересня 2020 року, опубліковано 16 жовтня 2020 року) 

4.7. До ЕОР окремим текстовим файлом  додається «Картка опису» за такою схемою:

Картка опису

 1.  

Назва ресурсу  

Назва ЕОР

 1.  

Анотація 

2-5 речень, у яких висвітлюється до якого підручника розроблено ЕОР, які теми занять розроблені та їх основний зміст

 1.  

Вид ЕОР

Електронний навчальний посібник, електронний освітній ігровий ресурс, електронний словник, електронні дидактичні демонстраційні матеріали, вебсайт і т.п.

 1.  

Автор(и) 

указати прізвище,  ім’я та по-батькові, посаду,  місце роботи автора  

 1.  

Навчальна дисципліна

Дошкільна освіта

Початкова освіта Українська мова

Загальна середня освіта Українська мова

Позашкільна освіта → Художньо-естетичний профіль

Управлінська діяльність

Виховна робота

Інклюзивна та спеціальна освіта

Практична психологія

Соціальна педагогіка

Шкільна бібліотека

 1.  

Клас, розділ, тема

вказується за чинними освітніми чи навчальними програмами

 1.  

Аудиторія

учителі, учні, вихователі…

 1.  

Рік видання ресурсу

2021

 1.  

Джерело 

повна назва навчального закладу, де працює автор

 1.  

Адреса джерела

вказуються адреси сайтів, звідки скачані аудіо та відео файли запозичені із мережі Інтернет,  в іншому випадку вказується «Авторська розробка»

 1.  

Мова ресурсу 

 

 1.  

Ключові слова

вказуються теми розроблених уроків чи занять

 

4.8. До ЕОР окремим текстовим файлом додається «Пояснювальна записка», яка містить: методичні рекомендації щодо його використання в освітньому процесі; настанову користувача; інструкцію з інсталяції (за потреби).

4.9. ЕОР у вигляді електронного навчального посібника, електронного підручника, електронного освітнього ігрового ресурсу тощо зберігається на комп’ютері в одній папці яку називаємо за прізвищем автора та назвою ЕОР (наприклад: Сіренко. Речення. 4 клас); ця папка має містити: загальну папка із розробками цифрових ресурсів (Додатки), файл для запуску ЕОР (Старт), пояснювальну записку та картку опису (окремими текстовими файлами). Загальна папка ЕОР зберігається на Google Диску.

 ЕОР у вигляді вебсайту зберігається на Google Диску у такому вигляді: загальна папка яку називаємо за прізвищем автора та назвою ЕОР (наприклад: Іванова. Сюжетні задачі з реальними даними. 5 клас); у цій папці розміщуються: посилання на веб-сайт, пояснювальна записка та картка опису.

Дистанційний тематичний курс зберігається на Google Диску у такому вигляді: загальна папка яка має назву дистанційного курсу (наприклад: Булінг, соціальні мережі, безпека. Дистанційний курс для учнів 5-9 класів); у цій  папці розміщуються: програма курсу, посилання на дистанційний курс у відкритому доступі, пояснювальна записка та картка опису.

 

Як зберегти розробку на Google Диску:

(Google Диск (англ. Google Drive) – хмарне сховище даних, яке належить компанії Google, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі та ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті. Google Диск надає безкоштовно до 15 ГБ вільного місця для зберігання будь-яких ваших даних.)

 1. Відкрити сайт: https://www.google.com/.
 2. В правому верхньому куті знайти вкладку «Обліковий запис Google».
 3. Створити новий обліковий запис (якщо у Вас його раніше не було) або ввійти у свій обліковий запис.
 4. В правому верхньому куті відкрити «Додатки Google».
 5. Відкрити Google Диск, завантажити папку з ЕОР, надати доступ до файлів усім користувачам мережі Інтернет.
 6. Ця папка на Google Диску учасників конкурсу має зберігатися не менше 5 років.

 

VI. Нагородження переможців

Творчі групи, які зайняли у Конкурсі І місце, нагороджуються дипломами Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

 • за ІІ місце дипломами КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;
 • за ІІІ місце дипломами КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Одноосібні автори ЕОР, які зайняли у Конкурсі І місце, нагороджуються дипломами Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та сертифікатами про підвищення кваліфікації обсягом 12 годин, 0,4 кредиту ЄКТС;

 • за ІІ місце дипломами КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та сертифікатами про підвищення кваліфікації обсягом 9 годин, 0,3 кредиту ЄКТС;
 • за ІІІ місце дипломами КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та сертифікатами про підвищення кваліфікації обсягом 6 годин, 0,2 кредиту ЄКТС.

 

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень